Skip Navigation LinksInformácie-o-nás

Plynová kotolna.jpg 

Firma ABSOLUT TEAM, spol. s r.o.

bola založená v roku2005. Jedná sa o rodinnú firmu zaoberajúcu sa podnikateľským poradenstvom. Hlavným zameraním je poradenstvo pre podnikanie v oblasti prevádzky tepelného hospodárstva. Dlhoročné skúsenosti a dobré výsledky z realizácie projektov rekonštrukcie tepelného hospodárstva sú základom odborného a spoľahlivého prístupu.

Naša činnosť je zameraná:

Na spoluprácu a podporu pri príprave podnikateľského zámeru.

Na prípravu podkladov a účasti pri jednaní zákazníkov s financujúcimi inštitúciami.

Na súčinnosť pri kontrole priebehu v realizačnej fáze.

Na aktívne sledovanie prevádzky a priebežné vyhodnocovanie prevádzkovo ekonomických parametrov.